Advertisement

Báo giá quảng cáo trên website Giám đốc marketing Việt Nam:

– Bài PR doanh nhân, thương hiệu công ty:

+ 3.000.000 VNĐ /lần (tồn tại vĩnh viễn trên website)

+ Yêu cầu: Tối đa 3000 từ (không quá 5 hình ảnh)

– Bài PR marketing, dịch vụ:

+ 1.000.000 VNĐ /lần (tồn tại vĩnh viễn trên website)

+ Yêu cầu: Tối đa 1000 từ (không quá 3 hình ảnh)

– Báo giá banner quảng cáo trên Trang chủ:

1. Vị trí Sidebar: 8 triệu/ tháng

– Đặt backlink nofollow về website doanh nghiệp.

– Kích thước: 512 x 384 px

– Hình ảnh doanh nghiệp vui lòng cung cấp cho chúng tôi.

 

2. Vị trí Home page: 10 triệu/ tháng

– Đặt backlink nofollow về website doanh nghiệp.

– Kích thước: 728 X 90 px

– Hình ảnh doanh nghiệp vui lòng cung cấp cho chúng tôi.

 

Thông tin liên hệ trực tiếp:

Newspaper Communication Service
đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh.

(+84) 784 463 083 (main number)
Email: info@cmoaz.com

Vui lòng liên lạc trong giờ hành chính.

Facebook Comments Box